เกี่ยวข้อง
รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง (รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถไฟ)

ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงในด้านระบบอิเลคทรอนิกส์เป็นอย่างมาก และมีการปรับขนาดน้ำหนักให้เบามากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนพาร์ทฟังค์ชั่นเป็นพลาสติกหรือเรซิน (Resinification) มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังได้พัฒนาชิ้นงานที่ไม่เคยมีมาก่อนมากเช่นเดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ถือว่า Insert nut, ชิ้นงานแปรรูปด้วยความแม่นยำสูง (CNC) ของบริษัทเราได้เอื้อให้เกิดประโยชน์ให้ในหลากหลายด้านด้วยกัน

พลังงาน / โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานรีไซเคิล การประหยัดพลังงานกำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การขยายตัวของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นตัวอย่างของการ Smart grid ก็มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้สิ่งแวดล้อมอย่างนั้น Insert nut, clinching fastener,ชิ้นงานแปรรูปด้วยความแม่นยำสูง( CNC) ที่ทางบริษัทเราได้ผลิตขึ้นมาก็ถูกนำไปใช้ในหลากหลายภาคส่วนด้วยกัน เช่น ในมาตรอัจฉริยะ(mart Meter), เครื่องวัดและบันทึกปริมาณการใช้แก๊ซ (Gas Meter), บัสบาร์(Bus Bar), เครื่องปรับอากาศระบบพาวเวอร์สำหรับการผลิตพลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (Power Conditioner for Solar Power Generator), กล่องสำหรับเชื่อมต่อ (Connection Box) เป็นต้น

เครื่องจักรในการขึ้นรูปงาน / เครื่องมือในการผลิต

แม้แต่ในปัจจุบันเครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูป,หุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนผลิตก็มีชื่ออยู่ในเวทีโลกเป็นอย่างมาก บริษัทเราเองก็มีการใช้แผงควบคุม (Control cabinet) จำพวก ศูนย์เครื่องจักรกล (Machining center), เครื่องมือ NC machine, เซอร์โวมอเตอร์ (Servo motor), อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ฯลฯ ในการผลิต Insert nut, clinching fastener ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

สมาร์ทโฟน / โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีความต้องการในเรื่องฟังค์ชั่น การออกแบบมาเป็นลำดับต้นๆ และแน่นอนว่าคุณสมบัติในการกันน้ำ คุณสมบัติการป้องกันฝุ่นละออง คุณสมบัติทนต่อการกระแทกก็มีความต้องการสูงมากขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในส่วนยึดเหนี่ยวเอง ยังต้องมีความแข็งแรงสูงในพื้นที่ขนาดเล็กอีกด้วย รวมไปถึงตั้งแต่เริ่มออกแบบคุณสมบัติของสินค้าจนถึงช่วงผลิตจริง (Mass production) เป็นระยะเวลาที่สั้น และจำเป็นจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์จำนวนมากในช่วงเวลาอันสั้น ซึ่งทางบริษัทเราเองก็ได้ส่งมอบ Insert nut, ชิ้นงานเจียแปรรูป (Cutting processed goods) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้

ความบันเทิง

ลูกค้าจำนวนมากได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปาจิงโกะ, เครื่องสล็อตแมชชีน, เครื่องเล่นเกม จุดที่นำไปใช้นั้นมีเริ่มตั้งแต่ตัวเครื่องปาจิงโกะ, เครื่องสล็อตแมชชีน ต่อจากนั้นก็มีพาร์ทโครงสร้างภายใน,อุปกรณ์ต่อพ่วง,เครื่องเพลาบอดี้ของเครื่องเล่นเกม,อุปกรณ์ต่อพ่วงและอื่นๆอีกมากมาย และ Clinching fastener, insert nut, งานแปรรูปด้วยความแม่นยำสูง (CNC) ได้เข้าไปมีบทบาทตรงส่วนนั้น

อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์แบบแผ่นโลหะแต่ละชนิด และ Clinching fastener, Rivet ฯลฯ ของบริษัทเรานั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหลายท่าน เมื่อเปรียบเทียบการผลิตภายในประเทศญี่ปุ่น สำหรับกรณีที่มีงานหลายประเภทแต่จำนวนน้อยจะรับมือโดยการติดตามเทคโนโลยีและการผลิตงานตามคำสั่งซื้อ แต่สำหรับการผลิตในต่างประเทศนั้นการจัดซื้อจัดหาภายในประเทศและการติดตามเทคโนโลยีของประเทศนั้น ๆ