เพิ่มกำลังการผลิต (2)/2563
28-10-2563

เพิ่มกำลังการผลิต (2)/2563

ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และรองรับการผลิตที่กำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้มีการเพิ่มเครื่องจักร จำนวน 4 เครื่อง เป็นทั้งหมด 39 เครื่องในปัจจุบัน 

รุ่นเครื่องจักรที่เพิ่ม

1.TSUGAMI B007B-II         1 Unit

2.TSUGAMI BO125-II         3 Unit