ข่าวสารและกิจกรรม

01-07-2564

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทางผู้บริหารจึงพิจารณาเพื่อทุนจดทะเบียน เป็น 48,000,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่...

28-10-2563

เพิ่มกำลังการผลิต (2)/2563 ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ 2 ปร...

11-03-2563

We will pass this together, Cheer up Wuhan! Cheer up Chinese!...

11-03-2563

เพิ่มกำลังการผลิต (1)/2563 ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ ...