ข่าวสารและกิจกรรม

05-09-2561

บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 ขอบเขตการรับรอง "Manufacture of Indus...

13-06-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interplas 2018 ที่ศูนย์ไบเทคบางนา "ครบสุด...

13-06-2561

ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018 เพื่อตอบสนองการเพ...

11-05-2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ DBD รวมทุนจดทะเบี...

11-04-2561

สงกรานต์ คือ วันปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน เทศกาลสังกรานต์ในวันที่ 13 ...