Automatic Lathe (CNC) ชิ้นงานแปรรูปด้วยความแม่นยำสูง

        ทางเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดและความแม่นยำตามที่ทางลูกค้าระบุความต้องการ ทั้งที่เป็นค่าตั้งฉากสูง ค่าร่วมศูนย์ ค่าความเรียบ ฯลฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกับตอนแรกที่เราได้แปรรูปผลิตภัณฑ์

        แน่นอนว่าเรามีการทำรูปทรงชิ้นงานแบบกลม แต่รูปทรงชิ้นงานอื่นๆทางเราก็เคยทำมามากเหมือนกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่บริษัทเรามีความเชี่ยวชาญมากที่สุด เราใช้ความรู้ที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลานานนำมาใช้ในงานแปรรูปชิ้นงานด้วยความแม่นยำสูง อย่างเช่น ชิ้นส่วนในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ แล้วส่งมอบสินค้าเกรดพิเศษให้กับทางลูกค้า

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเราจะส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพเสถียรตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในค่าตั้งฉากสูง ค่าร่วมศูนย์ ค่าความเรียบในระดับเดียวกับที่สามารถผลิตได้ในตอนแรกขณะขึ้นแปรรูปชิ้นงาน

 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

        ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพลาบานพับในเทอร์มินอลรับข่าวสาร ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์สำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนฟังค์ชั่นสำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนของเครื่องมือวัด ชิ้นส่วนในหูฟังสำหรับทางการแพทย์ ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป สายคล้อง ชิ้นส่วนเลนส์ในอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ชิ้นส่วนเครื่องมืออุตสาหกรรม เป็นต้น

ชิ้นส่วนเครื่องมืออุตสาหกรรม
 
ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป 
ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์สำหรับรถยนต์
 
รถยนต์ ชิ้นส่วนฟังค์ชั่นสำหรับรถยนต์  ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
ชิ้นส่วนในหูฟังสำหรับทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 
ชิ้นส่วนในหูฟังสำหรับทางการแพทย์ เพลาบานพับในเทอร์มินอลรับข่าวสาร
 
ชิ้นส่วนของเครื่องมือวัด