คำอธิบาย || บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

        ด้วยความที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ Fastening และงานขึ้นรูปแบบเจีย เราจึงพร้อมให้คำแนะนำสำหรับประเด็นปัญหาของลูกค้าด้วยมุมมองอย่างมืออาชีพ และเราได้วางโครงสร้างในการสะท้อนไปเห็นถึงผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงแค่ให้คำปรึกษาในเรื่องคุณสมบัติของวัตถุดิบของตัวงาน วิธีการผลิต ฯลฯ เท่านั้น ท่านยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่า จะต้องใช้ Fastener เท่าไรต่อพลาสติก แผ่นโลหะ ฯลฯ ถึงจะได้ความแข็งแรงที่จำเป็น หรือว่าจะสามารถป้องกันปัญหาด้านคุณภาพล่วงหน้าได้หรือไม่ เป็นต้น 

        ภายในประเทศญี่ปุ่นเองเราก็ได้ดำเนินการกิจการแต่ตั้งวางแผนและออกแบบเรื่อยไปจนถึงการผลิตและจัดจำหน่าย และทางเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในต่างประเทศด้วย

        อีกทั้งแม้แต่ในกรณีสมมุติว่าเกิดปัญหาในด้านคุณภาพ ฯลฯ ทางบริษัทเราเองก็ยังถือเอาความรับผิดชอบนั้นมาดำเนินการแก้ไข ดังนั้นโปรดเลือกใช้สินค้าเราด้วยความวางใจถึงแม้ว่าจะเป็นในการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) ก็ตาม 

 


 
 
เครือข่ายในต่างประเทศ