ข่าวสารและกิจกรรม

11-03-2563

We will pass this together, Cheer up Wuhan! Cheer up Chinese!...

11-03-2563

เพิ่มกำลังการผลิต (1)/2563 ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ ...

06-01-2563

ขอให้ปีใหม่นำพาความสำเร็จและความสุขที่คุณปรารถนาในชีวิต ขอให้คุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในปี 2563...

15-10-2562

เพิ่มกำลังการผลิต (2)/2562 ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ 2 ปร...