บรรยากาศการจัดงานนิทรรศการ ที่ประเทศญี่ปุ่น
30-06-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น และ บริษัทแม่ Micro Fasteners ได้เข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายการตลาดในเอเชียให้เพิ่มขึ้น