น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
25-10-2560

น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด