เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Matalex 2017 @Bangkok
22-11-2560
บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Matalex 2017 ที่ศูนย์ไบเทค 
ในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 

 

"'งานโลหะการใหญ่สุดในอาเซียน"