เพิ่มกำลังการผลิต
28-03-2561

ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และรองรับการผลิตที่กำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้มีการเพิ่มเครื่องจักร จำนวน 2 เครื่อง เป็นทั้งหมด 24 เครื่องในปัจจุบัน

รุ่นเครื่องจักรที่เพิ่ม TSUGAMI B0206-III