เพิ่มกำลังการผลิต (2)/2018
13-06-2561

ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018 เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และรองรับการผลิตที่กำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้มีการเพิ่มเครื่องจักร จำนวน 1 เครื่อง เป็นทั้งหมด 25 เครื่องในปัจจุบัน และเพิ่มเครื่องล้างชิ้นงาน เครื่องปั่นแห้ง

รุ่นเครื่องจักรที่เพิ่ม TSUGAMI BE12V