บริษัทผ่านการรับรองระบบ ISO9001:2015
05-09-2561

บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015

ขอบเขตการรับรอง "Manufacture of Industrial Parts by CNC Auto Lathe"