การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า
21-12-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าสำหรับ Insert Nuts สำหรับพลาสติก

ประเภท CATCHSERT และ TAPSERT ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะได้รับการรับรองประเภทอื่นๆเพิ่มเติม