วันหยุดปีใหม่ 2562
21-12-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งวันหยุดและเปิดทำการช่วงวันหยุดสิ้นปีเทศการปีใหม่ ดังนี้

ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562

****และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 7 มกราคม 2562****