สวัสดีวันสงกรานต์ 2562
11-04-2562

สงกรานต์ คือ วันปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน เทศกาลสังกรานต์ในวันที่ 13 คือวันมหาสงกรานต์ หรือวันที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดปีเก่า วันที่ 14 เมษายนคือวันเนา ซึ่งเป็นวันถัดมา และวันที่ 15 เมษายน คือวันเถลิงศก ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่

 

******** สวัสดีวันสงกรานต์ ปี 2562 ***********

HMT Holiday 12 April - 17 April