ข่าวสารและกิจกรรม

25-10-2560

น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ ...

22-08-2560

เพิ่มสินค้าใหม่ สำหรับ Insert Nuts 1. Headed Catchsert  2. Catchsert...

30-06-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น และ บริษัทแม่ Micro Fasteners ได้เข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายการตล...

21-06-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดงาน Mfair Manufacuring 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเท...

23-03-2560

Kyowa Precision (Thailand) Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Haga MF Precision (Thailand) Co., Ltd. เพื่อให้สอดคล้องกั...