ข่าวสารและกิจกรรม

22-11-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Matalex 2017 ที่ศูนย์ไบเทค  ในวันที่ 22-2...

25-10-2560

น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ ...

22-08-2560

เพิ่มสินค้าใหม่ สำหรับ Insert Nuts 1. Headed Catchsert  2. Catchsert...

30-06-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น และ บริษัทแม่ Micro Fasteners ได้เข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายการตล...

21-06-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดงาน Mfair Manufacuring 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเท...