ข่าวสารและกิจกรรม

15-02-2562

เนื่องจากบริษัทจัดให้มีงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญ...

21-12-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งวันหยุดและเปิดทำการช่วงวันหยุดสิ้นปีเทศการปีใหม่ ดังนี้ ปิดทำการตั...

21-12-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าสำหรับ Insert Nuts สำหรับพลาสติ...

05-09-2561

บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 ขอบเขตการรับรอง "Manufacture of Indus...

13-06-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interplas 2018 ที่ศูนย์ไบเทคบางนา "ครบสุด...