ข่าวสารและกิจกรรม

11-05-2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ DBD รวมทุนจดทะเบี...

11-04-2561

สงกรานต์ คือ วันปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน เทศกาลสังกรานต์ในวันที่ 13 ...

28-03-2561

ทางบริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มกำลังในการผลิต เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นตามความต้องการของ...

05-01-2561

ขอให้ปีใหม่นำพาความสำเร็จและความสุขที่คุณปรารถนาในชีวิต ขอให้คุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในปี 2561...

22-11-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Matalex 2017 ที่ศูนย์ไบเทค  ในวันที่ 22-2...