ข่าวสารและกิจกรรม

21-06-2560

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดงาน Mfair Manufacuring 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเท...

23-03-2560

Kyowa Precision (Thailand) Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Haga MF Precision (Thailand) Co., Ltd. เพื่อให้สอดคล้องกั...

17-02-2560

เราได้เตรียมความพร้อมสำหรับแคตตาล็อก และพยายามที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา ...

01-08-2558

Hagaseiki Co., Ltd. และ Micro Fasteners Co., Ltd. ได้ควบกิจการ Kyowa Precision (Thailand) Co., Ltd. โดยเงินทุนจดทะเบียน ...