ข่าวสารและกิจกรรม

17-02-2560

เราได้เตรียมความพร้อมสำหรับแคตตาล็อก และพยายามที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา ...

01-08-2558

Hagaseiki Co., Ltd. และ Micro Fasteners Co., Ltd. ได้ควบกิจการ Kyowa Precision (Thailand) Co., Ltd. โดยเงินทุนจดทะเบียน ...