ข่าวสารและกิจกรรม

08-05-2562

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interplas 2019 ที่ศูนย์ไบเทคบางนา "ครบสุด...

23-04-2562

วันแรงงาน (อังกฤษ: Labour Day) 1 พฤษภาคม เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวข...

11-04-2562

สงกรานต์ คือ วันปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน เทศกาลสังกรานต์ในวันที่ 13 ...

15-02-2562

เนื่องจากบริษัทจัดให้มีงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญ...