ข่าวสารและกิจกรรม

11-04-2562

สงกรานต์ คือ วันปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน เทศกาลสังกรานต์ในวันที่ 13 ...

15-02-2562

เนื่องจากบริษัทจัดให้มีงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญ...

21-12-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งวันหยุดและเปิดทำการช่วงวันหยุดสิ้นปีเทศการปีใหม่ ดังนี้ ปิดทำการตั...

21-12-2561

บริษัทฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าสำหรับ Insert Nuts สำหรับพลาสติ...