เรซินที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนรูปได้เมื่อโดนความร้อน
Headed Catchsert (ใช้งานได้ทั้ง การสวมอัดด้วยความร้อนหลังและการสวมอัดด้วยความเย็น)

น๊อตชนิดนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับยึดชิ้นงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยึดตำแหน่งที่เกลียวหลุดบ่อยๆ

Catchsert (ใช้งานได้ทั้ง การสวมอัดด้วยความร้อนหลังและการสวมอัดด้วยความเย็น)

น็อตใส่นี้มี knurling ในทิศทางเดียวกันตามแนวทแยงมุมและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
จากการออกแบบสมมาตรโดยไม่ต้องปรับ มีขนาดหลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

SG Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่าเส้นวงรอบนอก (Outer circumference knurled) ตัดเซาะในทิศทางสลับกัน มีลักษณะเด่นในเรื่องความทนต่อแรงดึง, ความแรงต่อแรงบิด (Torque) สูง อีกทั้งที่บริเวณใส่ Insert จะมีไกด์ติดอยู่ด้วยจึงใส่ได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ชั่วคราวในขณะสวมอัดและยังใส่ในแนวดิ่งได้ง่าย จึงเป็น Insert ที่มีความเอนกประสงค์มากที่สุด

Micro-insert (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่าเส้นวงรอบนอก (Outer circumference knurled) ตัดเซาะในทิศทางสลับกัน มีลักษณะเด่นในเรื่องความทนต่อแรงดึง, ความแรงต่อแรงบิด(torque) สูง อีกทั้งรูปทรง Insert nut เป็นแบบสมมาตรซ้ายขวาจึงไม่มีลักษณะทิศทาง ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดึงเอาความสามารถของเครื่องจักรอัตโนมัติ ฯลฯ ออกมา

Web Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่า (knurled)  ซึ่งยากต่อการเกิดความอัดแน่นในพลาสติก จะถูกใช้กับโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) เป็นหลัก

        อีกทั้งรูปทรง Insert nut เป็นแบบสมมาตรซ้ายขวาจึงไม่มีลักษณะทิศทาง ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดึงเอาความสามารถของเครื่องจักรอัตโนมัติ ฯลฯ ออกมา

Tapinsert (Insert nut สำหรับอุดหลังจากที่สวมอัดแบบเย็น)

        เป็น Insert nut ที่สามารถประกอบได้ง่ายด้วยการใช้มือกดหรือค้อนกดเบา ๆ ความแข็งแรงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการสวมใส่สลัก (bolt)

Quality Lock (Insert nut สำหรับฉีดขึ้นรูปพร้อมกัน)

        เป็น Insert nut แบบใหม่ทั้งหมดโดยมีรูปทรงร่องตรงกลางเป็นแบบสี่เหลี่ยม เมื่อเทียบกับ knurling Insert ที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้พบว่ามีระดับแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก!

        อีกทั้งยังไม่พบปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องฝุ่นที่เกิดจากการตัด จึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการพัฒนาทางด้านคุณภาพ