เรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวเมื่อโดนความร้อน
Knife Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความเย็น)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่าเส้นวงรอบนอก (Outer circumference knurled) ตัดเซาะในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนมากจะใช้กับเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวเมื่อโดนความร้อน

        ด้วยความที่เป็นหัวผ่า (Knurled) แบบทิศทางเดียวดังนั้นเมื่อสวมอัดด้วยความร้อนก็มีข้อดีคือความเครียดเกาะตัวที่เรซินได้ยาก อย่างเช่น สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะห่างจากขอบบอสน้อยได้ด้วย เป็นต้น

Tapinsert (Insert nut สำหรับอุดหลังจากที่สวมอัดแบบเย็น)

        เป็น Insert nut ที่สามารถประกอบได้ง่ายด้วยการใช้มือกดหรือค้อนกดเบา ๆ ความแข็งแรงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการสวมใส่สลัก (bolt)

Quality Lock (Insert nut สำหรับฉีดขึ้นรูปพร้อมกัน)

        เป็น Insert nut แบบใหม่ทั้งหมดโดยมีรูปทรงร่องตรงกลางเป็นแบบสี่เหลี่ยม เมื่อเทียบกับ knurling Insert ที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้พบว่ามีระดับแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก!

        อีกทั้งยังไม่พบปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องฝุ่นที่เกิดจากการตัด จึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการพัฒนาทางด้านคุณภาพ