โพลีคาร์บอเนต
Web Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่า (knurled)  ซึ่งยากต่อการเกิดความอัดแน่นในพลาสติก จะถูกใช้กับโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) เป็นหลัก

        อีกทั้งรูปทรง Insert nut เป็นแบบสมมาตรซ้ายขวาจึงไม่มีลักษณะทิศทาง ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดึงเอาความสามารถของเครื่องจักรอัตโนมัติ ฯลฯ ออกมา

Quality Lock (Insert nut สำหรับฉีดขึ้นรูปพร้อมกัน)

        เป็น Insert nut แบบใหม่ทั้งหมดโดยมีรูปทรงร่องตรงกลางเป็นแบบสี่เหลี่ยม เมื่อเทียบกับ knurling Insert ที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้พบว่ามีระดับแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก!

        อีกทั้งยังไม่พบปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องฝุ่นที่เกิดจากการตัด จึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการพัฒนาทางด้านคุณภาพ