การสวมอัดด้วยความร้อนหลังฉีดขึ้นรูป
รูปแบบการสวมอัดด้วยความร้อนหลังฉีดขึ้นรูป

คือวิธีการเช็ท Insert nut เข้าในเส้นผ่าศูนย์ด้านในของวัสดุตัวที่นำมาประกอบร่วม จากนั้นเพิ่มความร้อนลงไปที่ตัว Insert nut แล้วสวมอัดเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้

 

Headed Catchsert (ใช้งานได้ทั้ง การสวมอัดด้วยความร้อนหลังและการสวมอัดด้วยความเย็น)

น๊อตชนิดนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับยึดชิ้นงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยึดตำแหน่งที่เกลียวหลุดบ่อยๆ

Catchsert (ใช้งานได้ทั้ง การสวมอัดด้วยความร้อนหลังและการสวมอัดด้วยความเย็น)

น็อตใส่นี้มี knurling ในทิศทางเดียวกันตามแนวทแยงมุมและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
จากการออกแบบสมมาตรโดยไม่ต้องปรับ มีขนาดหลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

SG Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่าเส้นวงรอบนอก (Outer circumference knurled) ตัดเซาะในทิศทางสลับกัน มีลักษณะเด่นในเรื่องความทนต่อแรงดึง, ความแรงต่อแรงบิด (Torque) สูง อีกทั้งที่บริเวณใส่ Insert จะมีไกด์ติดอยู่ด้วยจึงใส่ได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ชั่วคราวในขณะสวมอัดและยังใส่ในแนวดิ่งได้ง่าย จึงเป็น Insert ที่มีความเอนกประสงค์มากที่สุด

Micro-insert (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่าเส้นวงรอบนอก (Outer circumference knurled) ตัดเซาะในทิศทางสลับกัน มีลักษณะเด่นในเรื่องความทนต่อแรงดึง, ความแรงต่อแรงบิด(torque) สูง อีกทั้งรูปทรง Insert nut เป็นแบบสมมาตรซ้ายขวาจึงไม่มีลักษณะทิศทาง ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดึงเอาความสามารถของเครื่องจักรอัตโนมัติ ฯลฯ ออกมา

Web Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความร้อน)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่า (knurled)  ซึ่งยากต่อการเกิดความอัดแน่นในพลาสติก จะถูกใช้กับโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) เป็นหลัก

        อีกทั้งรูปทรง Insert nut เป็นแบบสมมาตรซ้ายขวาจึงไม่มีลักษณะทิศทาง ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดึงเอาความสามารถของเครื่องจักรอัตโนมัติ ฯลฯ ออกมา