การสวมอัดด้วยความเย็นหลังฉีดขึ้นรูป
รูปแบบการสวมอัดด้วยความเย็นหลังฉีดขึ้นรูป

คือวิธีการเช็ท Insert nut เข้าในเส้นผ่าศูนย์ด้านในของวัสดุตัวที่นำมาประกอบร่วม จากนั้นก็กด Insert nut ด้วยอุณหภูมิปกติเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้

Headed Catchsert (ใช้งานได้ทั้ง การสวมอัดด้วยความร้อนหลังและการสวมอัดด้วยความเย็น)

น๊อตชนิดนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับยึดชิ้นงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยึดตำแหน่งที่เกลียวหลุดบ่อยๆ

Catchsert (ใช้งานได้ทั้ง การสวมอัดด้วยความร้อนหลังและการสวมอัดด้วยความเย็น)

น็อตใส่นี้มี knurling ในทิศทางเดียวกันตามแนวทแยงมุมและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
จากการออกแบบสมมาตรโดยไม่ต้องปรับ มีขนาดหลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Knife Lock (Insert nut สำหรับอุดหลังจากสวมอัดด้วยความเย็น)

        เป็น Insert nut รูปทรงหัวผ่าเส้นวงรอบนอก (Outer circumference knurled) ตัดเซาะในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนมากจะใช้กับเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวเมื่อโดนความร้อน

        ด้วยความที่เป็นหัวผ่า (Knurled) แบบทิศทางเดียวดังนั้นเมื่อสวมอัดด้วยความร้อนก็มีข้อดีคือความเครียดเกาะตัวที่เรซินได้ยาก อย่างเช่น สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะห่างจากขอบบอสน้อยได้ด้วย เป็นต้น

Tapinsert (Insert nut สำหรับอุดหลังจากที่สวมอัดแบบเย็น)

        เป็น Insert nut ที่สามารถประกอบได้ง่ายด้วยการใช้มือกดหรือค้อนกดเบา ๆ ความแข็งแรงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการสวมใส่สลัก (bolt)