เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท
11-05-2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ DBD รวมทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

บริษัทที่เพิ่มทุนจดทะเบียนคือ บริษัท ฮากาเซกิ จำกัด ( จำนวนเพิ่มทุน 5,125,000 บาท) และ บริษัท ไมโคร ฟาสเทนเนอร์ จำกัด (จำนวนเพิ่มทุน 5,125,000 บาท)